Dank je wel!

 

Als we terugkijken op 2020 zijn we enorm dankbaar. Al deze hoogtepunten hebben wij dankzij jóu bereikt. Jouw gebed, betrokkenheid en financiële steun betekenen veel voor ons. We voelen ons rijk gezegend met zo’n trouwe achterban. Bijzonder hoe we samen mochten uitdelen van Gods liefde. Juist in dit veelbewogen jaar.

Veel van onze partners in het buitenland lijden onder de gevolgen van Covid-19. Ze ondervinden uitdagingen bij de zorg voor de lokale bevolking. Gelukkig kunnen wij hen extra ondersteunen met voedselpakketten, hygiënische materialen en het doorbetalen van salarissen. Zoals in Athene. In december hebben we daar een eerste lading hulpgoederen gebracht voor vluchtelingen. We ontvingen daarna deze reactie: ‘Glorie aan God! Dankzij jullie gift konden we zoveel families zegenen tijdens deze feestdagen, vooral de kinderen. Ondanks de lockdown hadden veel vluchtelingen en mensen in nood een geweldige kerst.’
Alleen al deze ene reactie laat zien welke impact jij maakt met jouw gift!

Nogmaals veel dank, namens alle mensen van GAiN,

 

Dick van Suilichem

directeur GAiN Nederland

Ook in 2020:

We hebben onze vernieuwde huisstijl voorbereid. Dit jaarverslag is ook al in deze stijl.
Binnenkort meer hierover!

Water­projecten

Tussen maart en september liggen de waterprojecten in Afrika stil vanwege corona. In die tijd gaan de medewerkers wel op pad om voorlichting over hygiëne te geven, persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes en desinfectiegel) uit te delen en ‘handwashing stations’ te plaatsen.

 • 0
 • 1
 • 2

In 2020:

 

Worden 113 diepwaterbronnen geslagen in Benin, Tanzania en Togo dankzij sponsoring wereldwijd.

Vanaf december vieren we dat GAiN Nederland tien jaar geleden de eerste diepwaterbron heeft gesponsord en dat sindsdien 100.000 mensen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater!

Sponsoren we vanuit Nederland de bouw van 7 waterbronnen.

 

Worden 113 diepwaterbronnen geslagen in Benin, Tanzania en Togo dankzij sponsoring wereldwijd.

Sponsoren we vanuit Nederland de bouw van 7 waterbronnen.

Vanaf december vieren we dat GAiN Nederland tien jaar geleden de eerste diepwaterbron heeft gesponsord en dat sindsdien 100.000 mensen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater!

In mei krijgt Actie4Kids een nieuwe naam: Schoenendoosactie.
Er komt een nieuwe website en nieuw foldermateriaal valt op de deurmat.

Het aantal aanmeldingen is groot in 2020, waarbij vooral opvalt dat meer particulieren en scholen meedoen dan in voorgaande jaren. De uitdelingen van schoenendozen kunnen niet overal op de geplande tijdstippen doorgaan vanwege de geldende maatregelen, maar gebeuren in kleinere groepen over een langere periode.

 • 0
 • 1
 • 2

Bestemmingslanden en aantallen

 

1

Malawi: Deel van 3.285

2

Lesbos: 6.412*

*3.383 (in kamp Moria) + 3.029 in kamp Mavrovouni, kamp Kara Tepe, Roma groepen in Mytilini en schoolkinderen)

3

Sierra Leone | 8000 schoenendozen

4

Togo : Deel van 14.624

5

Servië: 750

6

Moldavië: 7.481

7

Roemenië: 507

Covid support 

De impact van het corona-virus is groot voor veel projecten die GAiN ondersteunt. Zo is hygiëne en isolatie niet altijd mogelijk en betekent niet kunnen werken voor veel mensen dat ze geen eten hebben. Des te fijner dat we de middelen hebben om hen in deze tijd te kunnen helpen.

 • 0
 • 1
 • 2

In 2020:

Het noodhulpteam bouwt een isolatiestation naast kamp Moria voor eventuele corona-patiënten.

Onze partners in Zuid-Afrika en Kenia delen voedselpakketten uit in de sloppenwijken.

We doneren veldbedden voor het isolatiestation op Lesbos.

Crèche medewerkers in Kenia en Zuid-Afrika ontvangen loon.

25 crèches in Zuid-Afrika ontvangen hygiënepakketten zodat ze weer open kunnen.

Het kindertehuis Upendo in Tanzania ontvangt financiële ondersteuning.

Het noodhulpteam bouwt een isolatiestation naast kamp Moria voor eventuele corona-patiënten.

Crèche medewerkers in Kenia en Zuid-Afrika ontvangen loon.

Onze partners in Zuid-Afrika en Kenia delen voedselpakketten uit in de sloppenwijken.

25 crèches in Zuid-Afrika ontvangen hygiënepakketten zodat ze weer open kunnen.

We doneren veldbedden voor het isolatiestation op Lesbos.

Het kindertehuis Upendo in Tanzania ontvangt financiële ondersteuning.

Hulp­projecten

GAiN ondersteunt het hele jaar door haar partners met hulp die aankomt. Deze hulp is heel divers: van gebed en begeleiding tot hulpgoederen en financiële ondersteuning. Zo ziet onze hulp er elk jaar weer anders uit, afhankelijk van de hulpvragen van onze partners.

 • 0
 • 1
 • 2

In 2020:

Doneren we een bus voor schoolkinderen in Sierra Leone, aangevuld met diverse hulpgoederen.


Doen we
onderhoud aan huizen bij het project Hope & Serve in Roemenië.

Geven we financiële ondersteuning aan een project onder de Domari in Israël.

Voorzien we arme gezinnen in Pata-Rât (Roemenië) van aardappels.

Helpen we Christian Roma Support met distributie van hulpgoederen onder Roma.

Betalen we de verbouwingskosten van een kindertehuis in Kenia.

Dragen we maandelijks financieel bij aan kinderwerk en een partnerkerk in Slovenië.

Doneren we € 10.000 voor de aanschaf van een minibus voor ‘Call Her Blessed’ in Zuid-Afrika.

Doneren we een bus voor schoolkinderen in Sierra Leone, aangevuld met diverse hulpgoederen.

Helpen we Christian Roma Support met distributie van hulpgoederen onder Roma.


Doen we
onderhoud aan huizen bij het project Hope & Serve in Roemenië.

Betalen we de verbouwingskosten van een kindertehuis in Kenia.

Geven we financiële ondersteuning aan een project onder de Domari in Israël.

Dragen we maandelijks financieel bij aan kinderwerk en een partnerkerk in Slovenië.

Voorzien we arme gezinnen in Pata-Rât (Roemenië) van aardappels.

Doneren we € 10.000 voor de aanschaf van een minibus voor ‘Call Her Blessed’ in Zuid-Afrika.

Vluchtelingen­hulp

De vluchtelingenstroom richting Griekenland is lager dan voorgaande jaren, maar nog altijd komen er boten aan op de Griekse eilanden.

In september breekt er een verwoestende brand uit in kamp Moria, 13.000 vluchtelingen komen op straat te staan. Een deel van hen wordt overgeplaatst naar het vaste land, een ander deel wordt gehuisvest in het nieuwe kamp ‘Mavrovouni’. Het hele jaar heeft GAiN op diverse manieren hulp verleend aan de vluchtelingen op Lesbos.

 • 0
 • 1
 • 2

In 2020:

Het noodhulpteam helpt bij de herbouw van twee afgebrande woonunits voor zo’n 12 gezinnen.

Er werken acht vrijwilligers in kamp Moria en negen in kamp Mavrovouni.

We doneren € 45.000 voor het realiseren van kamers in de grote tenten in kamp Mavrovouni.

We sturen hulpgoederen en geld voor levensmiddelen-pakketten naar de vluchtelingen in Athene.

Dankzij financiële donaties worden er petten, tandpasta, ondergoed, luiers en handdoeken uitgedeeld.

We bekostigen nieuwe kantoorunits voor de medewerkers van EuroRelief in kamp Mavrovouni.

Er wordt een nieuwe keuken naar kamp Mavrovouni getransporteerd.

Het project ‘Home for all’ op Lesbos ontvangt
€ 15.500 mede dankzij een bijdrage van EO Metterdaad.

Het noodhulpteam helpt bij de herbouw van twee afgebrande woonunits voor zo’n 12 gezinnen.

Dankzij financiële donaties worden er petten, tandpasta, ondergoed, luiers en handdoeken uitgedeeld.

Er werken acht vrijwilligers in kamp Moria en negen in kamp Mavrovouni.

We bekostigen nieuwe kantoorunits voor de medewerkers van EuroRelief in kamp Mavrovouni.

We doneren € 45.000 voor het realiseren van kamers in de grote tenten in kamp Mavrovouni.

Er wordt een nieuwe keuken naar kamp Mavrovouni getransporteerd.

We sturen hulpgoederen en geld voor levensmiddelen-pakketten naar de vluchtelingen in Athene.

Het project ‘Home for all’ op Lesbos ontvangt
€ 15.500 mede dankzij een bijdrage van EO Metterdaad.